Ads 468x60px

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Mưu Đồ Bá Chủ - 20/20 (FFVN ***g Tiếng)

Click the image to open in full size.

Số Tập: 20

Diễn viên:

Trương Triệu Huy - Chu Kỳ Ngọc

La Gia Lương - Thẩm Trí

Trần Đình Oai

Âu Dương Chấn Hoa

Tăng Hoa Thiên

Lưu Mỹ Quyên

Lâm Kỳ Hân

Remux: B209
Reup : hoangson84
Video Size: 640 x 480


Tóm tắt nội dung:
Vào thời Vua Tuyên Tôn nhà Minh, Tứ hoàng tử Chu Kỳ Ngọc vì muốn tranh đoạt ngai vàng đã kết nghĩa cùng giáo chủ Bạch Liên Giáo là Thẩm Trí hòng liên thủ đối phó nhị vị hoàng huynh là Kỳ Thâm và Kỳ Tề. Vì củng cố thế lực Kỳ ngọc đã tìm mọi cách tìm ra kho tàng vũ khí của Bạch Liên Giáo tại quan ngoại. Cuối cùng Kỳ Ngọc cũng đạt được mục đính tiêu diệt được 2 vị hoàng huynh của mình, nhưng Tuyên Tôn hoàng đế lại quyết định truyền ngôi cho Hoàng tử Kỳ Trấn...

Click the image to open in full size.

Download


Tap 1: http://ryushare.com/cd2e980ff00/[B209]Mu
Tap 2: http://ryushare.com/b014037591d/[B209]Mu
Tap 3: http://ryushare.com/dbbbe2600e8/[B209]Mu
Tap 4: http://ryushare.com/cd2e980ff01/[B209]Mu
Tap 5: http://ryushare.com/bea14dc5e2f/[B209]Mu
Tap 6: http://ryushare.com/cd2e980ff02/[B209]Mu
Tap 7: http://ryushare.com/dbbbe2600ee/[B209]Mu
Tap 8: http://ryushare.com/bea14dc5e36/[B209]Mu
Tap 9: http://ryushare.com/cd2e980ff06/[B209]Mu
Tap 10: http://ryushare.com/dbbbe2600ed/[B209]Mu
Tap 11: http://ryushare.com/b0140375921/[B209]Mu
Tap 12: http://ryushare.com/dbbbe2600ef/[B209]Mu
Tap 13: http://ryushare.com/a186b924a2f/[B209]Mu
Tap 14: http://ryushare.com/cd2e980ff08/[B209]Mu
Tap 15: http://ryushare.com/dbbbe2600f0/[B209]Mu
Tap 16: http://ryushare.com/b0140375925/[B209]Mu
Tap 17: http://ryushare.com/b0140375924/[B209]Mu
Tap 18: http://ryushare.com/a186b924a30/[B209]Mu
Tap 19: http://ryushare.com/a186b924a32/[B209]Mu
Tap 20: http://ryushare.com/cd2e980ff0a/[B209]Mu

Download


Tap 1: http://zefile.com/2qqjf6qyhxov/[B209]Muu
Tap 2: http://zefile.com/5yudggaj64x2/[B209]Muu
Tap 3: http://zefile.com/l0nzt12sxqlb/[B209]Muu
Tap 4: http://zefile.com/5eeu9ohw1i2l/[B209]Muu
Tap 5: http://zefile.com/qj0zvrfzce5c/[B209]Muu
Tap 6: http://zefile.com/wftmiqh37jmt/[B209]Muu
Tap 7: http://zefile.com/bdugo218x2ez/[B209]Muu
Tap 8: http://zefile.com/jyc85zm9goah/[B209]Muu
Tap 9: http://zefile.com/vodflscrx6bz/[B209]Muu
Tap 10: http://zefile.com/pewpz3eqh472/[B209]Muu
Tap 11: http://zefile.com/m52dkju9pg6x/[B209]Muu
Tap 12: http://zefile.com/8tqy92mvevku/[B209]Muu
Tap 13: http://zefile.com/bloi1kakfnzj/[B209]Muu
Tap 14: http://zefile.com/lu65bl0ryzar/[B209]Muu
Tap 15: http://zefile.com/qrwuvasgsnvx/[B209]Muu
Tap 16: http://zefile.com/p1kb6s40id4u/[B209]Muu
Tap 17: http://zefile.com/nn4d4iuzm6eo/[B209]Muu
Tap 18: http://zefile.com/pmxha8a6sf9f/[B209]Muu
Tap 19: http://zefile.com/idfyru4wu1kw/[B209]Muu
Tap 20: http://zefile.com/dd9t6s53mz8t/[B209]Muu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét